آرشیو

  شماره مجله: 34
  مدیریت شهری |مدیریت محیط‌زیست شهری
  شهرهای آینده در مسیر  سازگاری اقلیمی 
  معمــاری با خشت و آجر شهر پایدار راهكار مقابله با تغییرات اقلیمی 
  شورای شهر تهران مجمع نمایندگان محلی  یا باشگاه مشاهیر ملی
  دیپلماسی شهری و نقش آن در همگرایی شهرها
  چیستی حمل‌ونقل هوشمند 

  ماجرای​جلد
  همشهری معماری دو مجله در یک مجله نیست؛ یک مجله است در دو قالب. اگر 169 صفحه را رج بزنید، به جایی می​رسید که باید نشریه را بچرخانید و باقی صفحات را از طرف دیگر بخوانید. 169 صفحه‌ی اول بر مطالب نظری و مصداقی درباره‌ی معماری تمرکز دارد و بخش 26 صفحه‌ای شامل مطالبی درباره‌ی مدیریت شهری است. جلد اول تصویرسازی از لوئیس باراگان اثر مهدیه فرهادکیایی و جلد دوم نیز تصویرسازی دیگری از آثار این معمار مکزیکی اثر حامد حکیمی است.


  باشــگاه و رویداد
  به جای سرنوشت/ پـلاســــکو  و مسئولیت‌های مهندسی
  پرونده برخط #پلاسكو


  موج نو | ایستایی ترسیمی محاسبه‌ی هندسی سازه
  مقدمه‌ای برای ایستایی ترسیمی معمــاری با خشت و آجر
  طراحی با صـفر و یك
  طاق‌‌زنی بـدون خشت
  طاق زره- ‌نـــواری


  تافوری |   مورخـی ناشناخته
  تافــوری و مـا 
  نگاهی به معماری دیجیتال پرتــره‌ای از تــافوری 
  مانفردو تافــوری از نقد ایدئولوژی تا خُردتاریخ‌ها  
  مانفردو تافوری یا بازنگری از دید انســان‌گرایی 
   تاریخ پسـاکارگزارانه  


  یک معمار | شاعرانه‌های لوییس باراگان
  معمــاری كه الماس شد 
  در هزارتوهــای باراگان  
  معماری به‌مثابه خودزندگی‌نامه 
  معماری از ســرزمین جادو
  چشم مجسم


  اندیشه |تخریب میراث فرهنگی  از ناپلئون تا داعش
  انقلاب اســلامی ایران پدیده‌‌ای در دوران پسااستعماری
  هویت فرهنگی درگرو حفظ میراث  فــرهنگی 
  تخریب میراث فرهنگـی از ناپلئــون تــا داعش
  مرگ و زندگیِ پس از مرگ اشیای مصنوع 
  نمایشگاه و پاکسازی؛ هنر و ســیاست 
  موروها را به ‌خاطـر بسپار 
  دی.ان.ای آسـیب ‌دیده: خشونت علیه ابنیه 
  شـمایل‌شكنی  فراتر از نفی
  آرتفر: طبقه‌بندی انسان‌ها با محك زیباشناسی، از ناپلئون تا نئولیبرالیسم  
  چیزهایی كه ما به آ ن‌ها علاقه‌مندیم 
  مدرنیته؛ جنگ دائمی یا صلح دائمی؟