هدراكریت

نویسنده:
پرواضح است كه معماری بدون درنظرگرفتن رفتار سازه‌ای اعضا و مصالح آن امری ناممكن است؛ زیرا نمی‌توان قوانین فیزیكی را از جهان مادی حذف كرد...
پرواضح است كه معماری بدون درنظرگرفتن رفتار سازه‌ای اعضا و مصالح آن امری ناممكن است؛ زیرا نمی‌توان قوانین فیزیكی را از جهان مادی حذف كرد. با این فرض رابطه‌ی بین معماری و سازه از دو جهت قابل بررسی است؛ یكی از دید بهینه‌سازی سازه‌ای كه باعث بهبود عملكرد سازه‌ای و استفاده‌ی حداقلی از مصالح و انرژی در روند تولید معماری می‌شود، و دیگری سهولت استفاده‌ی معماران از ابزارهای تحلیلِ سازه‌ای به گونه‌ای كه بتوانند با استفاده از زبانی هندسی و فارغ از زبان تخصصیِ این رشته به مطالعه‌ی رفتار سازه بپردازند. رویكرد‌های متعددی با قابلیت‌ها و محدودیت‌های متفاوت در طول سال‌های گذشته برای یافتن فرم و ساختار بهینه‌ی سازه‌ای از سوی موسسات تحقیقاتی، محققان، مهندسان و معماران مختلف در پیش گرفته شده است. این روش‌ها به سه دسته‌ی كلی، شامل‌ مدل‌سازی فیزیكی، روش‌های عددی و جبری و روش‌های هندسی تقسیم می‌شوند.

استفاده از مدل‌ها و آزمایش‌های فیزیكی برای شبیه‌سازی و بررسی رفتار سازه‌ای و یافتن فرم بهینه از نظر كارایی، یكی‌ از روش‌های بسیار متداول بین معماران و سازندگان بزرگی‌ چون آنتونی گائودی3، هاینز ایسلر4، فرای اتو5 و بسیاری دیگر از پیشروهای این رویكرد بوده است. در این روش طراح با اعمال بارهای وزنی به مصالحی كه از پارسه، ریسمان، زنجیر و مانند آن تشكیل شده‌اند، فرم، هندسه‌ و سازمان‌دهی سازه‌ی بهینه برای بارگذاری مربوط را پیدا می‌كند. با وجود این‌كه این روشی بسیار قدرتمند برای یافتن فرم بهینه است، از انعطاف‌پذیری زیادی در طراحی برخوردار نیست. كوچك‌ترین تغییر در طراحی نیازمند ساخت مدل فیزیكی جدیدی است كه گاهی به ماه‌ها زمان نیاز دارد.
پیشرفت‌های امروزی در روش‌های محاسباتی با استفاده از ابزارهای دیجیتال و رایانه، شبیه‌سازی رفتار فیزیكی مسائل سازه‌ای را برای مهندسان و معماران بسیار تسهیل كرده است و با استفاده از روش‌های عددی، دیگر نیازی به ساختن مدل‌های وقت‌گیر فیزیكی برای یافتن فرم بهینه وجود ندارد. در این روش، هندسه‌ی نهایی نتیجه‌ی محاسبات پیچیده‌ی عددی است و طراح كنترل كافی‌ بر تعیین فرم نهایی سازه ندارد. درواقع رابطه‌ی بین فرم نهایی و نیروهای موجود در سازه برای طراح كاملا واضح نیست.
روش‌های هندسی طراحی سازه شامل گروه دیگری از تكنیك‌های طراحی و تولید فرم‌ است كه در دوره‌ی ماقبل ابزارهای دیجیتال بنیان‌گذاری شدند و استفاده از آن‌ها تا امروز ادامه دارد. یكی‌ از معروف‌ترین این روش‌ها استاتیك ترسیمی یا هندسی است كه براساس وابستگی هندسی بین فرم سازه و نمودار نیروهای موجود در سیستم پایه‌ریزی شده است.....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code