علی‌اکبر صارمی گذر، درنگ و اکنون

نویسنده:
این پرونده ابتدا با یادبوهایی به احترام علی‌اکبر صارمی آغاز می‌شود...
این پرونده ابتدا با یادبوهایی به احترام علی‌اکبر صارمی آغاز می‌شود. در ادامه در متن «تماشگر گذشته‌ی زیبا و سازنده‌ی امروز مدرن»، علی پوررجبی نگاهی دارد به سیر اندیشه‌های علی‌اکبر صارمی در میان آثار و نوشته‌هایش. متن بعدی، «زندگی در زمانه‌ی استبداد ساختمان‌سازی» مصاحبه‌ای است از علی غرقی با ثمر صارمی. در متن «پای در زمین سنت و سر بر آسمان مدرنیته»، فریده کلهر آرای علی‌اکبر صارمی را درباره‌ی سنت و گذشته جست‌و‌جو و نقد می‌کند. «میدان شهدای مشهد، یک گفتار و یک نقد» از دو متن تشکیل شده است؛ اولین متن، «میدانی باز در روزگار ما»، مکتوب گفت‌و‌گوی ثمر صارمی با علی‌‌اکبر صارمی درباره‌ی این پروژه است و در متن بعدی، «که آخر کِی شود این ناتوان بِه»، شیرین حجازی به نقد همین پروژه می‌پردازد. در متن «خطابه‌ای فروتنانه میان دو فصل تاریخ»، فراز طهماسبی از پروژه‌ی خانه‌ی جلفا در اصفهان می‌گوید. آخرین متن این پرونده، «در غیاب ناظر، به خواست کارفرما»، به بررسی دگرگونی‌های چند پروژه‌ از گروه تجیر در روند اجرا اختصاص دارد. شایسته‌ی یادآوری است که این پرونده بدون همکاری ثمر صارمی و پیگیرهای علی‌غرقی ممکن نبود...

دبیربخش: نیلوفر رسولیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code