مدیریت شهری

شهرهای آینده در مسیر سازگاری اقلیمی

نویسنده: صفیه طیبی
امروزه نواحی شهری اثرات مهم تغییرات اقلیمی را بیش‌ازپیش احساس می‌كنند...
امروزه نواحی شهری اثرات مهم تغییرات اقلیمی را بیش‌ازپیش احساس می‌كنند. در ادبیات علمی و جوامع بین‌المللی، این نواحی كه بیش از نیمی از مردم دنیا در آن‌ها زندگی می‌كنند، در حال تبدیل به «اولین پاسخ‌دهندگان» در سیاست‌های انطباقی و كاهشیِ اثرات تغییرات اقلیمی‌اند؛ نواحی‌ای كه در اولین مطالعات تغییرات اقلیمیِ شهرها نادیده گرفته شدند. آن مطالعات بر زیست‌بوم‌های طبیعی و كشاورزی تمركز بیشتری داشت و بسیاری از پژوهشگران، «ذاتا انطباق‌‌پذیربودن»ِ شهرهای كشورهای توسعه‌یافته را فرض می‌گرفتند؛ فرضی كه با تخریب نیواورلئان، ناشی از طوفان كاترینا در سال 2005، از میان رفت. از طرفی شهرها مراكز رفاه و خلاقیت به شمار می‌آیند؛ بنابراین ابزارها و منابعی دارند كه با آن‌ها بر چالش‌های تغییر اقلیم غلبه می‌كنند. از دیگرسو پژوهشگران به مدل‌های پیچیده‌ای در مقیاس‌های كوچك نیاز دارند تا اثرات تركیبی جزایر گرمایی، آلودگی هوا، مهندسی انرژی، معماری و طراحی شهری را بررسی كنند.

با تغییر در رژیم دمایی و بارشیِ كره‌ی زمین، شهرهای عرض‌های جغرافیایی مختلف با طوفان‌ها، سیل‌ها و نیز افزایش دما و خشكسالی روبه‌رو شده‌اند. طبق ‌پیش‌بینی‌ها به نظر می‌رسد در دهه‌های پیش رو شهرها با تغییرات مهم‌تری در اقلیم مواجه شوند و این نتایج، فشار بیشتری را بر زیرساخت‌های شهری، ساختمان‌ها، محیط‌زیست، سیستم خدمات و مدیریت شهری وارد می‌كند.

سازگاری اقلیمی چیست؟
شاید اصطلاح تغییرات اقلیمی1 یكی از پركاربردترین كلمات در قرن 21 بوده باشد. این بحث داغ ابتدا در مجامع علمی و دانشگاهی به میان آمد و بعد‌ها به بحثی سیاسی‌اجتماعی و عاملی رقابتی بین دولت‌ها تبدیل شد. بین دانشگاهیان این بحث هنوز به‌صورت علمی پیگیری می‌شود. دانشگاهیان به دنبال یافتن و اثبات عوامل تشدید‌كننده و كاهنده‌اند و دولت‌ها، به‌جد، مشغول یافتن راه‌حل‌هایی ملی و منطقه‌ای و تصویب قوانین و مقرراتِ لازم.
شهر هوشمند ریشه در كاربرد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتیِ كاربرپسند در محیط‌های شهری دارد. معنای آن از طرفی به آینده‌ی توسعه‌ی شهرها مربوط می‌شود. شهر هوشمند چالش‌های روزِ جهانی مثل تغییرات اقلیمی، كاهش منابع و جهانی‌شدن را مدیریت می‌كند و ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد. شهر هوشمندِ اقلیمیْ كاهش منابع و تغییرات اقلیمی، انرژی و محیط‌زیست را در كنترل مدیریتی دارد. ابزارها و راهبردهایی چون رانندگی سبز2، توسعه‌ی زیرساخت‌های سبز3، مدیریت پسماند، پایش و واكاوی تغییرات با استفاده از سنجش از راه دور، مدیریت آب، مدیریت بحران و غیره در شهر هوشمند به كار گرفته می‌شود...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code