هویت

رویارویی بـا مدرنیته

نویسنده:
زمانی كه از تمدن اسلامی صحبت می‌كنیم، معمولا به دورانی طلایی كه مدت‌ها فراموش شده است اشاره می‌كنیم؛ بدون آن‌كه از گذشته و شرایط تاریخی كه موجب ظهور آن تمدن‌ها شده است، درك درستی داشته باشیم. زمانی كه از تمدن غرب صحبت می‌كنیم، درباره‌ی آن‌چه می‌دانیم و آن‌طور كه امروز زندگی می‌كنیم، حرف می‌زنیم...
زمانی كه از تمدن اسلامی صحبت می‌كنیم، معمولا به دورانی طلایی كه مدت‌ها فراموش شده است اشاره می‌كنیم؛ بدون آن‌كه از گذشته و شرایط تاریخی كه موجب ظهور آن تمدن‌ها شده است، درك درستی داشته باشیم. زمانی كه از تمدن غرب صحبت می‌كنیم، درباره‌ی آن‌چه می‌دانیم و آن‌طور كه امروز زندگی می‌كنیم، حرف می‌زنیم. این نقطه‌ضعفی در برخورد با جهان اسلام است. عینك ما رنگی است. باید این عینك را برداریم و متوجه باشیم كه جریان‌های مدرنیته‌ای كه جوامع غربی را مشغول می‌كنند و بر آن‌ها اثر می‌گذارند، در جهان اسلام نیز وجود دارند. این مشغولیت‌ها، كه از قرن نوزدهم وجود داشته‌ است، امروزه منشأ اصطكاك و تنش‌های فزاینده‌ای چه درون و چه بیرون جوامع اسلامی است.

 اسماعیل سراج‌الدین
از «دستور كاری برای آینده»

«ازآن‌جاكه جهان اسلام هم منطقه‌گرایی‌های متنوع و هم نوعی هویت جهانی اتحادآفرین دارد، در این دنیا مشكلات ناحیه‌ای/منطقه‌‌ای می‌توانند مشكلات بزرگ‌تر ارتباط هویت اسلامی در نسبت با دنیایی را كه به‌سرعت غربی می‌شود، تحت‌الشعاع قرار دهند و این اتفاق می‌افتد. روشنفكران و هنرمندان جهان اسلام [نیز] تا حدودی با همین مشكلات مواجه‌اند : رسیدن به تعادلی مناسب میان خواسته‌های مدرنیته و احتیاجات سنت، بازخوانی میراث و سنت‌هایشان از دید معاصر، رمزگشایی از نمادهای گذشته برای شناسایی و حفظ عناصر واجد ارزش‌‌های ماندگار و رهایی از آن‌هایی كه ارزش‌شان زودگذر و محل تردید است، سروكله‌زدن با نیروهای یكپارچه‌كننده و فروپاشنده در جامعه، كمك‌كردن به توده‌ها و قادرساختن آن‌ها به شكل‌دهی كلیت روح قومیِ برون‌داد اجتماعی‌فرهنگی و احساس یگانگی با آن و تخصیص اولویت‌ها در تلاش‌هایشان برای پیشرفت و حفظ تعادل میان اختیارات و محدودیت‌هایی كه دارندورف1«فرصت‌‌های زندگی2» می‌خواند.»...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code